σ΄αυτό το ιστολόγιο δημοσιεύονται διάφορες ιδέες, εργασίες και δραστηριότητες που αξιοποιούν παιδαγωγικά τα υπολογιστικά εργαλεία στα μαθήματά μας (έκτη δημοτικού)

επιστροφή στο "μάθε παιδί μου γράμματα"

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

έπος του'40, Κατοχή, Αντίσταση, Χαϊδάρι...

Ένα μικρό αφιέρωμα όπως το παρουσιάσαμε σήμερα στην τάξη μας για τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Γιατί οι εθνικές γιορτές είναι ημέρες μνήμης και ιστορίας..

1940

κι επειδή ο τόπος μας το Χαϊδάρι ήταν τόπος μαρτυρίου στην κατοχή..ένα ειδικό αφιέρωμα και γι΄αυτό...

στρατόπεδο

Δεν υπάρχουν σχόλια: