σ΄αυτό το ιστολόγιο δημοσιεύονται διάφορες ιδέες, εργασίες και δραστηριότητες που αξιοποιούν παιδαγωγικά τα υπολογιστικά εργαλεία στα μαθήματά μας (έκτη δημοτικού)

επιστροφή στο "μάθε παιδί μου γράμματα"

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

στα χρόνια των οθωμανών

το μαγισσάκι παρακολουθούσε τις εξελίξεις και στον ελλαδικό χώρο που εκείνα τα χρόνια ήταν στην κυριαρχία των οθωμανών... Έμαθε από τους Ευρωπαίους ότι η Τουρκία ήταν "ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης" και ξέρετε τι έκανε τόσα χρόνια; Παραμόνευε πότε θα έρθει η κατάλληλη στιγμή που ο ασθενής θα ήταν πολύ αδύναμος, για να φέρει τις νέες ιδέες του διαφωτισμού και τον αέρα της ελευθερίας από την Ευρώπη κι εδώ...
(το φαντάζομαι με ένα θερμόμετρο στο χέρι να θερμομετρά το μεγάλο ασθενή...)


η εξάπλωση του οθωμανικού κράτους

Δεν υπάρχουν σχόλια: